Utbildningar

Svenska räddningsprodukter erbjuder utbildningar 

med erfarna instruktörer med många års erfarenhet från utryckande tjänst. samtliga hlr-instruktörer från oss är godkända från hlr-rådet och i stoppa blödningen (stop the bleed) internationellt certifierade instruktörer enligt KMC:s riktlinjer.
Stoppa blödningen (Stop the bleed)

Genomförs för att öka dina kunskaper om livshotande blödning och blödningskontroll. Syftet med utbildningskonceptet ”Stoppa blödningen” är att öka förmågan hos professionell blåljus-personal och allmänhet att agera vid skador med stora blödningar.

Vuxen HLR

För dig som vill lära dig grundläggande HLR erbjuder vi kursen Vuxen- HLR.  Vi erbjuder även utbildning med hjärtstartare. I den lär du dig HLR och får en introduktion till hur en hjärtstartare fungerar. Efter en kurs ska du kunna påbörja HLR och våga använda en hjärtstartare om någon i din närhet skulle drabbas av hjärtstopp. I kursen ingår också hur du hjälper till vid luftvägsstopp. Den här kursen bör alla gå!

HLR för insatspersonal

Under utbildningen lär du dig HLR och att använda en hjärtstartare effektivt. Du får kunskaper om akututrustning och att ventilera med andningsmask samt kunskaper om teamarbete och får öva detta i scenarion.

Barn HLR/Barnolycksfall

Under utbildningen lär du dig Barn-HLR 0-18 år, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

S-HLR vuxen

Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper en person med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

S-HLR barn

Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två- och tre-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper ett barn 0 – 18 år  med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

Första Hjälpen S-XABCDE

Första hjälpen utbildningar anpassade speciellt för Ert företag/verksamhet

 

 

Instruktörsutbildningar Barn-HLR

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar i barn-HLR för allmänheten enligt HLR-rådets gällande riktlinjer.

Instruktörsutbildningar Vuxen-HLR

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar i HLR för allmänheten enligt HLR-rådets gällande riktlinjer.

Instruktörsutbildningar HLR för insatspersonal

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som skall hålla utbildningar till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR enligt HLR-rådets gällande riktlinjer (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

Instruktörsutbildningar Första Hjälpen

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla utbildningar i Första Hjälpen

Utbildningsprogrammet i Första Hjälpen baseras på de internationella riktlinjerna European and Resuscitation Council (ERC) 2015 och 2010 vilka revideras vart 5: år. Programmet baseras även på International Federation of Red Cross and Red Crescent Sociétés, International First Aid and resuscitation guidelines 2011 samt American Heart Association och American Red Cross Guidelines for First Aid