Utbildningar

 
Svenska Räddningsprodukter erbjuder utbildningar med erfarna instruktörer med många års erfarenhet från utryckande tjänst, samtliga instruktörer från oss är godkända från HLR-rådet.

 

  • Vuxen HLR

För dig som vill lära dig grundläggande HLR erbjuder vi kursen Vuxen- HLR.  Vi erbjuder även utbildning med hjärtstartare. I den lär du dig HLR och får en introduktion till hur en hjärtstartare fungerar. Efter en kurs ska du kunna påbörja HLR och våga använda en hjärtstartare om någon i din närhet skulle drabbas av hjärtstopp. I kursen ingår också hur du hjälper till vid luftvägsstopp. Den här kursen bör alla gå!

  • D-HLR

Den som vill ha en djupare kunskap och träning i att göra HLR och använda hjärtstartare finns kursen D-HLR. Den är längre och mycket tid läggs på att öva i scenarier. Den här kursen är avsedd för dem som blir larmade till ett hjärtstopp i sitt yrke. Det gäller till exempel räddningstjänst, väktare, personal på badhus eller företag som har hjärtstartare

  • Barn HLR/Barnolycksfall

Utbildningen innehåller HLR, åtgärder när barnet satt i halsen, barnolycksfall och att kunna hantera allvarliga situationer.

  • Första Hjälpen L-ABC(DE)

Första hjälpen utbildningar anpassade speciellt för Ert företag/verksamhet.

 

 

  • Instruktörsutbildningar Barn-HLR

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar i barn-HLR för allmänheten enligt HLR-rådets gällande riktlinjer.

  • Instruktörsutbildningar Vuxen-HLR

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar i HLR för allmänheten enligt HLR-rådets gällande riktlinjer.

  • Instruktörsutbildningar D-HLR

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som skall hålla utbildningar till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR enligt HLR-rådets gällande riktlinjer (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

  • Instruktörsutbildningar Första Hjälpen

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla utbildningar i Första Hjälpen

Utbildningsprogrammet i Första Hjälpen baseras på de internationella riktlinjerna European and Resuscitation Council (ERC) 2015 och 2010 vilka revideras vart 5: år. Programmet baseras även på International Federation of Red Cross and Red Crescent Sociétés, International First Aid and resuscitation guidelines 2011 samt American Heart Association och American Red Cross Guidelines for First Aid

 

 

 

 KONTAKTA OSS FÖR mer info!